Наша кафедра

Кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки

 

Кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки сформована в 2014 році шляхом об'єднання кафедри ракетно-космічних двигунів і енергетичних установок і кафедри проектування ракетно-космічних апаратів

 

 

Кафедру очолює зав. кафедри, доцент, д.т.н. Кондратьєв Андрій Валерійович.

 

Кафедра ракетних двигунів створена в 1948 році. З 1948 р по 1987 р. кафедру очолював професор, д.т.н. Голдаєв І.П. З 1987 р. по 1998р. - професор, к.т.н. Фурсов А.П. З 1999р. по 2004р. - професор, д.т.н. Амброжевіч А.В. З 2004р. по 2014р. - професор, д.т.н. Гайдачук А.В. З 2014 р. по 2016 р. - в.о. зав. кафедрою, доцент, к.т.н. Набокіна Тетяна Петрівна.

 

 

Кафедра енергоустановок і двигунів космічних літальних апаратів була заснована в 1972 р. при факультеті авіадвигунобудування ХАІ на базі галузевої лабораторії Міністерства загального машинобудування СРСР і кафедри "Спецфізікі" для підготовки фахівців в області енергоустановок і електрореактивних двигунів космічних апаратів. З 1972р. по 1976р. кафедру очолював професор, докт. фіз.-мат. наук Хижняк Н.А. З 1976 р. по 2005р. - Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії Ради міністрів СРСР, засновник і перший декан факультету ракетно-космічної техніки, професор, д.т.н. Белан Н.В. З 2005р. по 2011р. кафедрою керував доцент, к.т.н. Губін С.В.

 

 

Навчання студентів на кафедрі ведеться за спеціальностями: "Ракетні двигуни та енергетичні установки", "Ракетно-космічні комплекси".

 

Кафедра має розвинену матеріальну базу, що дозволяє готувати фахівців найсучаснішого рівня.

 

На кафедрі «Конструкцій і проектування ракетної техніки» (№ 401) на факультеті ракетно-космічної техніки ведеться навчання за 5 спеціальностями. Студенти можуть проходити додаткове навчання в спеціалізованих навчальних та лабораторних аудиторіях з моделювання та проектування, інженерної та комп'ютерної підготовки.

 

Кафедра 401 стала провідною серед напрямків з підготовки фахівців ракетно-космічного профілю, автомобілебудування, енергетики, менеджменту і логістики.

 

При цьому наукові дослідження і підготовка інженерів по ракетним спеціальностям триває й досі. Кафедра веде підготовку інженерів не тільки для авіаційної, а й для ракетно-космічної промисловості. Рівень підготовки наших випускників дозволяє їм успішно працювати в будь-якій галузі промислового виробництва та в сфері малого бізнесу.

 

На даний момент на кафедрі «Конструкцій і проектування ракетної техніки» навчається близько 350 студентів. Для зарахування на перший курс є 60 бюджетних місць.